Flexi Hosting Wiki:Ochrana osobných údajov

Z Flexi Hosting Wiki

Prejsť na: navigácia, hľadanie

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

Hostingový systém Flexi Hosting je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201005198.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Zobrazení
Operácie
Navigácia
Nástroje